Personální služby

TEMPORARY HELP
DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE NA DOBU URČITOU
FOREIGNER WORKER
DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZAMĚSTNANECKOU KARTOU
TRY&HIRE
DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE NA LIBOVOLNOU ZKUŠEBNÍ DOBU A POTÉ PŘEVOD POD
KMENOVÝ STAV
MASTER VENDOR
KONCEPT SLUŽBY PRO SPOLEČNOSTI VYUŽÍVAJÍCÍ VÍCE AGENTUR PRÁCE
THP PROGRAM
PŘÍMÝ PRODEJ I DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE STŘEDNÍM A VYŠŠÍM MANAGMENTU

Master Vendor - centrální dodavatel pers. služeb

Řešení agenturního zaměstnávání u zákazníků, kteří chtějí využívat více agentur a současně zjednodušit organizaci, komunikaci, fakturaci a ušetřit, protože je vše zastřešeno jednou agenturou
Základem je převedení více různých dodavatelských vztahů agentura-zákazníkpod hlavní agenturu
Zákazník objednává, komunikuje a fakturuje pouze s Master Vendor a ten je zodpovědný za celkové plnění objednávky a poskytování služby
Výhody:
o Jednotná smlouva/jednotná fakturace, plnění a dodržování smluvních podmínek
o Objednávání přes centrální místo, úspora času a zdrojů díky centrálnímu řízení
o Řízení všech zakázek skrze koordinátory Master Vendor
o Snížení rizika neplnění při dodávce objednaných pracovníků
o Vysoká flexibilita a široké portfolio potenciálních pracovn

Výběr vhodného kandidáta

selecting-recruitment-agency
Oslovení uchazečů o zaměstnání

Agentura v zemi náboru (třetí země, EU)
Pohovor online


Agentura PERSO GROUP

Pohovor


Testování

Uživatel a jeho testování

Lékařská prohlídka, administrativa
Možný nástup do zaměstnání

Výhody Agenturního zaměstnávání

1.Nájem pracovníka od agentury práce přináší zaměstnavateli řadu výhod, i když za cenu
relativně vyšších výdajů,
2.Není povinnost hlásit tyto pracovníky na úřadech a přihlašovat je k platbě zdravotního a
sociálního pojištění a daně,
3.Odpadá administrativa spojená s uzavíráním smluv a dohod, vypočítáváním mezd,
odváděním pojistného a daně, s výpovědí apod.                                                                                                                                                                                    4.Flexibilní způsob najmutí pracovníků, kdy je možné získat v případě nutnosti pracovníky i                                                                                                                   téměř okamžitě, se zkušenostmi s daným typem práce, v potřebném množství apod.                                                                                                                            5. Firma nemusí vynakládat prostředky na hledání a výběr pracovníků, agentura většinou                                                                                                                      nabízí pracovníky již prověřené, není-li firma spokojená s pracovníkem, lze jej relativně rychle a snadno vyměnit za jiného atd.